Қорытындылар

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасы 

 

 

 

Тендер тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасы