Платные услуги

 

Ақылы қызметтердің атауы                                   

Наименование услуг

Ақылы қызмет бағасы                                                         Цена за 1 услугу
 

Кәсіпорынға жұмысқа орналасу кезінде және тұрақты профтексеруден өту үшін арнайы мамандарға қаралу                                                                                                                                                                                                

Прием врачами специалистами при периодических профосмотрах предпрятий и при приеме на работу

 

1. Алғашқы медицина-санитарлық көмек (АМСК) деңгейінде қабылдау                                                                                                                                                  

Прием на уровне первичной медицинской санитарной помощи (ПМСП)

 
1

Қабылдау: Терапевт дәрігері                                                                

Прием врача-терапевта                                                            

654,15
2

Қабылдау: Балалар дәрігері                                                              

Прием врача-педиатра      

482,20
3

Қабылдау: Хирург дәрігері                                                                                    

Прием врача хирурга                                            

283,70
4

Қабылдау: Травматолог дәрігері                                                                             

Прием врача травматолога

242,80
5

Қабылдау: Акушер-гинеколог дәрігері                                                                

Прием врача акушер-гинеколога                                                              

341,00
6

Қабылдау: Көз дәрігері                                                                        

Прием врача офтальмолога

442,80
7

Қабылдау: Құлақ, мұрын және тамақ дәрігері                                                                                

Прием врача отоларинголога

264,90
8 Қабылдау: Жүйке-жүйесі дәрігері                                                                                                                 Прием врача невропатолога 429,80
9

Қабылдау: Кардиолог дәрігері                                                                                     

Прием врача кардиолога

191,90
10

Қабылдау: Эндокринолог дәрігері                                                        

Прием врача эндокринолога

197,30
11

Қабылдау: Жұқпалы аурулар дәрігері                                                  

Прием врача инфекциониста

208,90
12

Қабылдау: Профпатолог дәрігері                                                                        

Прием врача профпатолога

228,20
13

Қабылдау: Онколог дәрігері                                                                              

Прием врача онколога

208,50
14

Қабылдау: Қуық, бүйрек дәрігері                                                                    

Прием врача уролога

233,70
15

Қабылдау: Қан тамыры хирург дәрігері                                                

Прием сосудистого хирурга

254,80
16

Қабылдау: Маммолог дәрігері                                                                

Прием врача маммолога

191,50
 

2. Дәрігерлердің консультациялық қабылдауы                                  

Консультация врачей специалистов

 
17

Консультация: Терапевт дәрігері                                              

Консультация: Терапевт

                                                                       879,10
18

Консультация: Балалар дәрігері                                                

Консультация: Педиатр

                                                                         879,10
19

Консультация: Хирург дәрігері                                          

Консультация: Хирурга

                                                                         770,85
20

Консультация:Акушер-гинеколог дәрігері                          

Консультация: Акушер-гинеколог

                                                                    1 075,52
21 Консультация: Психолог                                                                          943,47
22

Консультация: Құлақ, мұрын және тамақ дәрігері                                                  

Консультация: Оториноларинголог

                                                                         770,85
23

Консультация: Кардиолог дәрігері                                                                            

Консультация: Кардиолога

                                                                         851,62
24

Консультация: Пульмонолог дәрігері                                    

Консультация: Пульмонолог

851,62

25

Консультация: Ревматолог дәрігері                                      

Консультация: Ревматолог

                                                                         851,62
26

Консультация: Жүйке-жүйесі дәрігері                                  

Консультация: Невропатолог

                                                                         838,64
27

Консультация: Жұқпалы аурулар дәрігері                                      

Консультация: Инфекционист

972,26
28

Консультация: Эндокринолог дәрігері                                          

Консультация: Эндокринолог

                                                                         866,12
29

Консультация: Гастроэнтеролог дәрігері                                      

Консультация: Гастроэнтеролог

                                                                         838,64
30

Консультация: Көз дәрігері                                                                                

Консультация: Офтальмолог

                                                                         770,85
31

Консультация: Гематолог дәрігері                                              

Консультация: Гематолог

                                                                         921,85
32

Консультация: Қуық, бүйрек дәрігері                                    

Консультация: Уролог

770,85
33

Консультация: Иммунолог дәрігері                                       

Консультация: Иммунолог

                                                                         838,64
34

Консультация: Травматолог-ортопед дәрігері                                 

Консультация: Травматолог-ортопед

                                                                         770,85
35 Консультация:Консультация: Сосудистый хирург 669,44
36

Консультация: Онколог дәрігері                                                                            

Консультация: Онколог

669,44
37

Консультация: Профпатолог дәррігері                                      

Консультация: Профпатолог

                                                                         641,96
38

Консультация: Маммолог дәрігері                                              

Консультация: Маммолог

                                                                         759,87
39

Консультация: Логопед дәрігері                                                    

Консультация: Логопед

 838,64
 

3. Жалпы клиникалық әдістер                                

Общеклинические методы

 
  Қолмен жасалатын әдістер  
40 Қақырықты жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу                                                                     Исследование мокроты общеклиническое ручным методом                                                                          540,70
41

Несепті қол әдісімен жалпы клиникалық зерттеу (несепті жалпы алдау)   

Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом

                                                                         262,99
42

Нәжістегі қарапайымдылар мен гельминттерді қол әдісімен анықтау  

Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами

340,95
43

Малярияға қол әдісімен зерттеу ("жуан тамшы", қан жағындысы)           

Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови)

690,47
44

Гинекологиялық сүртіндінінің тазалық дәрежесін қол әдісімен анықтау  

Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом

                                                                         389,20
  4. Гематология  
  Қолмен жасалатын әдістер  
45

Қандағы эритроциттердің отыру жылдамдығын (ЭОЖ) қол әдісімен анықтау  

Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом

189,05
46

3 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен                 

Общий анализ крови 3 параметра ручным методом

                                                                         531,15
47

6 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен                    

Общий анализ крови 6 параметров ручным методом

                                                                         623,85
48

Аутогемолизді қол әдісімен анықтау                                        

Определение аутогемолиза ручным методом

                                                                         472,33
49

Қандағы гемоглобинді қол әдісімен анықтау                           

Определение гемоглобина в крови ручным методом

                                                                         179,64
50

Қандағы лейкоформуланы қол әдісімен санау                          

Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом

505,15
51

Қандағы лейкоциттерді қол әдісімен санау                                

Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом

                                                                         131,10
52

Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау                             

Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом

                                                                         393,06
53

Қандағы эритроциттерді қол әдісімен санау                               

Подсчет эритроцитов в крови ручным методом

                                                                         154,67
54

Базофилия түйіршікті эритроциттерді қол әдісімен санау                                  

Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью в крови ручным методом

                                                                         358,58
 

Талдауышта                                                                                                                                                                                                                                                            

На анализаторе

 
55

Эритроциттердің отыру жылдамдығы (ЭОЖ) талдауышта анықтау                                                                                                    

Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе

                                                                         143,84
 

5. Клиникалық химия (биохимия)                                                                  

Клиническая химия (биохимия)

 
  Қолмен жасалатын әдістер  
56

Қан сарысуындағы "C" реактивтік нәруызды (СРН) жартылай сандық/ сапалы қол әдісімен анықтау                                                      

Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом

                                                                         398,76
57

Қан сарысуындағы аланинаминотрансферазды (АЛаТ) қол әдісімен анықтау                                                                

Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом

401,87
58

Қан сарысуындағы"O"   антистрептолизинді (сапалы) қол әдісімен анықтау                                                                                  

Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке крови ручным методом

                                                                         395,08
59

Қан сарысуындағы A аполипопротенін қол әдісімен анықтау                                                                                                  

Определение аполипопротеина A в сыворотке крови ручным методом

                                                                         339,35
60

Қан сарысуындағы B аполипопротенін қол әдісімен анықтау                                                           

Определение аполипопротеина B в сыворотке крови ручным методом

                                                                         339,35
61

Қан сарысуындағы аспартатаминотрансферазды (АСаТ) қол әдісімен анықтау                                                          

Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом

341,78
62

Қандағы F гемоглобинін қол әдісімен анықтау                                                    

Определение гемоглобина F в крови ручным методом

                                                                         678,86
63

Қан сарыуызындағы глюкозаны қол әдісімен анықтау                                      

Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом

                                                                         326,53
64

Қан сарысуындағы темірді (Fe) қол әдісімен анықтау      

Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом

                                                                         642,21
65

Қан сарысуындағы креатининді қол әдісімен анықтау             

Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом

416,66
66

Қан сарысуындағы несепнәрді қол әдісімен анықтау                

Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом

                                                                         506,65
67 Қан сарыуызындағы несеп қышқылын қол әдісімен анықтау                                                             Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом                                                                          489,28
68

Сарысудағы жалпы нәруызды қол әдісімен анықтау                                         

Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом

                                                                         322,64
69 Қан сарысуындағы жалпы билирубинді қол әдісімен анықтау                                                             Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом                                                                          439,91
70 Қан сарысуындағы жалпы холестеринді қол әдісімен анықтау                                                               Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом                                                                          393,19
71

Қан сарысуындағы жалпы альфа-амилазды қол әдісімен анықтау                                                                                    

Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом

729,75
72

Қан сарысуындағы тікелей билирубинді қол әдісімен анықтау   

Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом

439,91
73

Қан сарысуындағы ревматоидтық факторды жартылай сандық/сапалы қол әдісімен анықтау

Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом

                                                                         316,05
74

Қан сарысуындағы триглициридтерді қол әдісімен анықтау  

Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом

                                                                         631,50
75 Қан сарысуындағы тимолдық сынақты қол әдісімен анықтау                                                                 Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом                                                                          561,70
  6.Коагулология  
  Қолмен жасалатын әдістер  
76

Талдауышта                                                                                                          

Аутокоагуляционный тест ручным методом

                                                                         695,80
77

Қан плазмасында белсендірілген жартылай тромбопластин уақытын (БЖТУ) қол әдісімен анықтау                                                

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом

552,73
78

Қан плазмасында қол әдісімен (ПВ-ПТИ-МНО) протромбинді индекс (ПТИ) пен халықаралық қалыпты қатынасын (ХҚҚ) кезекті есептеумен протромбин уақытын (ПУ) анықтау                                                      

Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО)

                                                                         337,45
 

7. Функциялық диагностика                                    

Функциональная диагностика

 
79

Электрокардиографиялық зертттеу (12 жалғамда)              

Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях)

447,60
80 Мөлшерленген физикалық жүктемемен электрокардиографиялық зерттеу (тредмил, велоэргометр)     Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр)                                                                  1 458,39
81 Электрокардиограмманы Холтерлік мониторингілеу (24 сағат)                                                               Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа)                                                                      2 206,37
82

Артериялық қысымды тәуліктік мониторингілеу (24 сағат)        

Суточное мониторирование артериального давления (24 часа)

                                                                     2 094,29
83

Жүректі электрофизиологиялық тексеру: ишемиялық тест ("6 минуттық жүріс")                                                                                  

Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест (" 6 минутная ходьба")

                                                                     1 949,77
84

Эхокардиография                                                                                                  

ЭХО кардиография

                                                                     1 071,70
 

8. Сәулелік диагностика және терапия                                                            

Лучевая диагностика и терапия

 
 

Ультрадыбыстық доплерография (УДДГ)                                                      

Ультразвуковая доплерография     УЗДГ

 
85

Бас миы тамырлардың УДДГ                                                            

УЗДГ сосудов головного мозга

                                                                     1 382,66
86

Қолқаның құрсақ бөлімінің және оның тарамдарының УДДГ                                                                                          

УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей

                                                                     1 382,66
87 Бауыр тамырларының УДДГ                                                                                                                                        УЗДГ сосудов печени                                                                      1 382,66
88

Көкбауыр тамырларының УДДГ                                                                            

УЗДГ сосудов селезенки

                                                                     1 382,66
89

Бүйрек тамырларының УДДГ                                                                              

УЗДГ сосудов почек

                                                                    1 382,66
 

9. Ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ)                                          

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

 
90

Гепатобилиопанкреатиттік облыстың (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) УДЗ                                                                                                                

УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

                                                                      1 671,95
91

Бауыр УДЗ                                                                                                            

УЗИ печени

                                                                     1 461,08
92

Өт қабына және өткелдерге жасалатын УДЗ                                                                                  

УЗИ желчного пузыря и протоков

                                                                     1 557,14
93

Функцияларды анықтау арқылы өт қабына жасалатын УДЗ                              

УЗИ желчного пузыря с определением функций

                                                                     1 557,14
94

Көкбауырдың УДЗ                                                                                               

 УЗИ селезенки

                                                                         993,39
95

Ұйқы безінің УДЗ                                                                                                        

УЗИ поджелудочной железы

                                                                     1 313,83
96

Бүйрек УДЗ                                                                                                          

УЗИ почек

                                                                         804,32
97 Бүйрекбезінің УДЗ                                                                                                                           УЗИ надпочечников                                                                          671,54
98

Кешенді ультрадыбыстық диагностика (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек)                                                                                                                   

Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек)

                                                                     1 898,31
99

Қалдық несепті анықтау арқылы бүйректің, қуықтың УДЗ                                

УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи

                                                                     1 497,39
100

Қалдық несепті анықтау арқылы қуықтың УДЗ                                                                            

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

                                                                         540,55
101

Қалқанша безінің   УДЗ                                                                                            

УЗИ щитовидной железы

                                                                     1 371,74
102

Гинекологиялық УДЗ (трансабдоминалдық)                                                        

УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное)

                                                                     1 342,90
103

Жүктіліктің 1 триместріндегі акушерлік УДЗ                                                        

УЗИ акушерское в 1 триместре беременности

                                                                     1 342,90
104

Жүктіліктің 2-3 триместріндегі акушерлік УДЗ                                                    

УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности

                                                                     1 075,42
  10. Флюорография  
105

1 кескіндегі диагностикалық флюорография                          

Диагностическая флюорография (1 проекция)

                                                                      313,06
 

11. Емшаралар мен манипуляциялар:                                

Процедуры и манипуляции:

 
 

Клиникалық емшаралар мен манипуляциялар              

Клинические процедуры и манипуляции

 
106

Күре тамырдан қан алу                                                                                          

Забор крови из вены

                                                                         134,02
107

Саусақтан қан алу                                                                                                    

Забор крови из пальца

                                                                           85,95
108

Клизма                                                                                       

Клизма

                                                                         160,91
109

Препараттың құнысыз вакцинация                                            

Вакцинация без стоимости препарата

                                                                         121,19
110

Жіптерін шешу, лигатурды алып тастау                                    

Снятие швов, удаление лигатур

344,41
 

12. Гинекологтың емшаралары мен манипуляциялары    

Процедуры и манипуляции гинеколога

 
111

Жатырдың ішіне жүкті болып қалуға қарсы құралды енгізу                              

Введение внутриматочного противозачаточного устройства

                                                                         585,01
112

Онкоцитологияға жағындыны жинау                                      

Забор мазка на онкоцитологию

121,34
113

Кольпоскопия                                                                                                      

Кольпоскопия

650,50
114

Жатыр мойнағының эрозиясын коагуляциялау                        

Коагуляция эрозии шейки матки

                                                                         749,83
115 Жатырішілік контрацептиваны шығару (ырғақпен/кюреткамен)                                                                 Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой)                                                                          549,71
 

13. ЛОР емшаралары мен манипуляциялары                  

Процедуры и манипуляции ЛОР

 
116

Аспирация немесе лаваж үшін мұрын қуысын тесу                    

Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа

                                                                    1 081,37
117

Табиғи тесік арқылы мұрын қуысын аспирациялау немесе лаваж                                                                                  

Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие

409,03
118

Евстахия түтікшесін манипуляциялау                              

Манипуляции на евстахиевой трубе

                                                                         750,37
119

Мұрыннан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей                      

Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения

                                                                         422,11
120

Жұтқыншақтан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей                                         

Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения

                                                                         304,64
121

Мұрынның алдыңғы тампонадасы                                                                   

Передняя тампонада носа

                                                                         431,56
122

Мұрынның артқы тампонадасы                                                

Задняя тампонада носа

                                                                         490,20
123

Перитонзиллярлы құрылымдарды кесу және дренаждау              

Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства

727,57
124

Мұрын қуысындағы қансыраған жерді коагуляциялау (диатермикалық және лазерлік)                                                                    

Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная)

                                                                         996,43
125

Мұрын шырышын анемизациялау                                              

Анемизация слизистой ЛОР органов

472,67
126

Грануляцияларды және полиптерді алып тастау (ЛОР)                                      

Удаление грануляции и полипов (ЛОР)

                                                                     1 013,34
127

Ойын аудиометриясы                                                                              

Аудиометрия игровая

                                                                         566,03
128

Дабыл қуысын жуу                                                                    

Промывание барабанной полости

                                                                         332,99
129

Дыбыс жарғағының парацентезі                                                

Парацентез барабанной перепонки

                                                                         764,34
130

Абсцессті/фурункуланы кесу (ЛОР)                                                                    

Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР)

831,01
131 Гематоманы кесу (ЛОР)                                                               Вскрытие гематомы (ЛОР)  922,01
132

Отоакустикалық эмиссиямен шақырылған ұсталымдарды тіркеу                                                                                        

Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии

142,70
133

Сөйлеу аудиометриясы                                                                

Речевая аудиометрия

                                                                         849,04
134

Жұтқыншақ ішілік құйылу                                                  

Внутригортанные вливания

                                                                         138,93
135

Логопедпен сабақ                                                                                                  

Занятие с логопедом

                                                                         362,11
136

Еркін дыбыс жазықтығындағы аудиометрия                          

Аудиометрия в свободном звуковом поле

                                                                         849,04
137

Бұрмаланған продукт жиілігінде отоакустикалық эмиссияны тіркеу                                                                                                      

Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения

                                                                         504,82
138

Акустикалық рефлекс ыдырау тесті                                                              

Тест функции слуховой трубы

                                                                         283,41
 

14. Офтальмологтың емшаралары мен манипуляциялары

Процедуры и манипуляции офтальмолога

139

Офтальмоскопия (1 көз)                                             

Офтальмоскопия(1 глаз)

                                                                         261,60
140

Көру сипатын анықтау (гетерофория) (2 көз)                      

Определение характера зрения (гетерофория) (2 глаза)

                                                                       221,95
141 Көзілдірікті таңдау: күрделі түзету (2 көз)                                                                                       Подбор очков: сложная коррекция (2глаза)                                                                          495,21
142

Маклаков бойынша көзішілік жанасқан қысымды өлшеу (1 көз)                                                                                                      

Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1глаз)

                                                                         512,52
 

15. Хирургтың емшаралары мен манипуляциялары

Процедуры и манипуляции хирурга

 
143

Гематоманы кесу                                                                                                

Вскрытие гематомы

                                                                     1 319,36
144

Гигроманы, ганглияны алып тастау                                          

Удаление гигромы, ганглия

                                                                     1 832,20
145

Көршиқанды кесу                                                                        

Вскрытие карбункула

1 377,55
146 Липоманы алып тастау                                                                                                                     Удаление липомы 360,03
147

Іріңдеген қажалуды кесу                                                              

Вскрытие нагноившейся мозоли

                                                                     1 096,10
148

Тырнақ пластинкасын алып тастау/түзету                                

Удаление / коррекция ногтевой пластинки

                                                                         755,98
149

Панарицияны кесу                                                                        

Вскрытие панариция

                                                                         538,69
150

Паронихияны кесу                                                                      

Вскрытие паронихия

681,38
151

Лигатурлы жыланкөзді кесу                                                        

Иссечение лигатурного свища

651,73
152

Буын пункциясы                                                                          

Пункция сустава

                                                                     1 335,44
153

Флегмоны кесу                                                                                                      

Вскрытие флегмоны

                                                                     1 515,60
154

Сыздауықты кесу                                                                                                  

Вскрытие фурункула

                                                                         551,00
155

Таңу                                                                                             

Перевязка

                                                                       379,52
156 Атеромотомия/эктомия                                                                      1 279,12
157

Жараны/ күйікті хирургиялық өңдеу                                            

Хирургическая обработка раны/ожога

                                                                     1 249,78
 

16. Травматологтың емшаралары мен манипуляциялары        

Процедуры и манипуляции травматолога

 
158 Шығып кеткен буынның жабық редукциясы, орналасқан жері анықталмаған                                                                                                                           Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация  935,27
159 Гипс таңуын салу                                                                                                                             Наложение гипсовой повязки 995,33
160

Гипс таңуын алу                                                                                                    

Снятие гипсовой повязки

259,16
161

Дәрілік заттарды буынішілік енгізу                                    

Внутрисуставное введение лекарственных средств

                                                                     1 561,15
162

Сүйек сынықтарының жабық репозициясы                              

Закрытая репозиция костных отломков

                                                                     1 014,30
 

17. Урологтың емшаралары мен манипуляциялары        

Процедуры и манипуляции уролога

 
163

Қуықты жуу                                                                                                          

Промывание мочевого пузыря

                                                                         456,88
164 Еркекбез сөлін алу                                                                                                                                                     Взятие секрета простаты 352,39
165

Еркекбез массажы                                                                       

Массаж простаты

                                                                         513,24
166

Уретраны инстилляциялау                                                  

Инстилляция уретры

                                                                         256,44
167 Циркумцизия                                                                      1 728,51
 

18. Физиопроцедуралар                                                  

Физиопроцедуры

 
 

Электрмен емдеу                                                                     

Электролечение

 
168 Электрофорез 365,18
169

Диадинамикалық токтар (ДДТ)                                      

Диадинамические токи (ДДТ)

                                                                         406,39
170 Дарсонвализация                                                                       180,71
171 Амплипульстерапия (СМТ)                                                                          228,80
172

Ультражоғары жиілікті (УЖЖ) - терапия                                                            

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)

                                                                           87,55
173 Индуктотермия                                                                          167,91
174

Ультрадыбыстық терапия                                                        

Ультразвуковая терапия

                                                                         193,28
175

Магниттік терапия                                                                                                

Магнитотерапия

                                                                           60,21
 

Ингаляциялық терапия                                                    

Ингаляционная терапия

 
176 Аэрозольтерапия                                                                          199,12
 

Жылумен емдеу                                                                      

Теплолечение

 
177

Парафин терапиясы                                                      

Парафинотерапия

                                                                         309,31
 

19. Массаж (сылау, уқалау)                                                            

Массаж

 
178

Дененің барлық бөлігіне классикалық массаж                        

Классический массаж всего тела

                                                                         674,28
179

Бастың шаш бөлігінің массажы                                                                            

Массаж волосистой части головы

                                                                         264,09
180

Жағалық аумаққа массаж                                                            

Массаж воротниковой зоны

                                                                         241,41
181

Омыртқаның иық- кеуде бөлігінің массажы                                                        

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

583,40
182

Мойын, жағалық аумақ және екі иық буынының массажы            

Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов

543,17
183 Массаж грудного отдела позвоночника                                                                          557,57
184

Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы                                      

Массаж верхней конечностей

                                                                     390,84
185 Кеуде қуысы массажы                                                                                                                                               Массаж области грудной клетки                                                                          546,17
186

Иық буын массажы                                                                                              

Массаж плечевого сустава

241,41
187

Шынтақ буын массажы                                                                

Массаж локтевого сустава

                                                                      270,39
188

Білек буынының массажы                                                          

Массаж лучезапястного сустава

                                                                         270,39
189

Иық асты және білек массажы                                                                

Массаж кисти и предплечья

                                                                         391,09
190

Барлық омыртқа массажы                                                         

Массаж всего позвоночника

                                                                         543,17
191

Алдыңғы іш қуысы бұлшықетінің массажы                                

Массаж мышц передней брюшной стенки

313,60
192

Бел-сегізкөз аумағының массажы                                                                        

Массаж пояснично-крестцовой области

408,84
193

Жамбас-мықын буының массажы                                                                      

Массаж тазобедренного сустава

                                                                         362,11
194

Жамбас-мықын және бөксе аумағының массажы (бір атаулы жақтың)                                                                                                      

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны)

362,11
195

Аяқ және бел бөлігініің массажы                                                                          

Массаж нижней конечности и поясничной области

581,90
196

Аяқ массажы                                                                                                        

Массаж нижней конечности

                                                                      390,84
197

Тізе буынының массажы                                                            

Массаж коленного сустава

                                                                         276,39
198

Тобық-тізе буынының массажы                                                                

Массаж голеностопного сустава

                                                                         276,39
199

Тізе және тобық массажы                                                                    

Массаж стопы и голени

                                                                         276,39
 

Күндізгі бөлім және емшара бөлмесінің қызмет құны          

Стоимость услуг дневного стационара и процедурного кабинета

 
200

Бұлшық ет пен тері асты инъекциясы                              

Внутримышечная и подкожная инъекция

181,22
201

Көк тамыр инъекциясы                                                             

Внутривенные иньекции

212,42
202

Терапия және күндізгі бөлім дәрігерінің қан қысымын өлшеуі            

Осмотр врача терапевта и врача дневного стационара с измерением артериального давления

239,27
203

Көк тамырға тамшылатып еңгізу                                           

Внутривенно капельно

426,87
204

Күндізгі бөлімге 1 күнге жатқан керуерт бағасы                                        

Стоимость 1 койка -дня пребывания в дневном стационаре

564,17
205 Микрореакция 410,60